Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Οι πρώτοι 30 Έλληνες Συνοριοφύλακες για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή

Συστήνεται  Ομάδα ταχείας Επέμβασης της Χώρας για την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή.
  Με κατεπείγουσα διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία ημέρα του έτους, αναζητούνται οι πρώτοι 50 συνοριοφύλακες και λιμενικοί για την σύσταση της νέας ομάδας ταχείας επέμβασης που οφείλει να έχει η Ελλάδα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, στα πλαίσια της σύστασης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής. Το νεοϊδρυθέν αυτό σώμα των 50 αντρών και γυναικών, τίθεται άμεσα στη διάθεση του νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
Πιο συγκεκριμένα 30 άντρες και γυναίκες απο το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και 20 Λιμενικοί θα απαρτίζουν αρχικώς την νέα ομάδα ταχείας επέμβασης.
 Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με την διαταγή του κοινοποιεί τις ειδικότητες που κατανέμονται και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συμμετοχή στην ανωτέρω προκήρυξη των συνοριοφυλάκων και του λοιπού προσωπικού.
  Η διαταγή απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ λόγω αντικειμένου στις Υπηρεσίες Ελέγχου διαβατηρίων, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης και στα Τμήματα αλλοδαπών.
 Για περισσότερες πληροφορίες στις γραμματείες των ανωτέρω ΜΟΝΟ Υπηρεσιών. Οι προθεσμίες για τους ενδιαφερόμενους μικρές και προσδιορίζονται απο τις εκάστοτε γραμματείες αφού την 8.1.2017 το Αρχηγείο θα πρέπει να έχει τις καταστάσεις και τα βιογραφικά των εθελοντών.