Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Άμεση υπαγωγή των προερχόμενων από τους Συνοριακούς Φύλακες Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Β΄ Μισθολογικό Κλιμάκιο


Κατόπιν του κατατεθέντος σχέδιου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το Νέο Μισθολόγιο, καταθέτουμε τα εξής:
·  Η ένταξη των προερχόμενων από τους Συνοριακούς Φύλακες Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Γ΄ Μισθολογικό Κλιμάκιο του ως άνω νομοσχεδίου αποτελεί κατάφωρη μισθολογική αδικία διότι κατ΄αυτόν τον τρόπο τους διαχωρίζει από το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό  - ενώ σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ν3386/08 είχαν ήδη ενταχθεί πλήρως σε αυτό - .
· Εάν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προκληθούν εντάσεις και  διχόνοια μεταξύ ομοιόβαθμων αστυνομικών καθώς  θα αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. 
Η μόνη λύση που θα άρει την εν λόγω αδικία είναι η ενσωμάτωση των προερχόμενων από τους Συνοριακούς Φύλακες Αστυνομικών Υπαλλήλων στο Β΄ Μισθολογικό Κλιμάκιο.
Τα μέλη της Ένωσής μας και το προσωπικό στο σύνολό του επιθυμούν και προσμένουν την άμεση ένταξη στο Β’ μισθολογικό κλιμάκιο.

                                                         Μετά Τιμής,
                                                             Το Δ.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Δημήτριος ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ                                      Αναστάσιος ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ