Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα:"Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της Ένωσης μας"

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


                                        Θεσσαλονίκη 21 Σεπτεμβρίου 2020


Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 12.00 συνήλθε το νέο Δ.Σ.  όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης μας που έγιναν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου  2020, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χασεκίδη  Δημητρίου , σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.
            Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού της Ένωσης  και έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χασεκίδης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄
Τσολακίδης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
Κατσαρού Γεωργία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσομπάνης Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ
Ουζουνίδης Σάββας
ΜΕΛΟΣ
Σακαλής Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ
Δούφλιας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Σιόλας Ιωάννης
      2.   Κιαπίδης Νικόλαος

Επίσης στις εκλογές της Ένωσης μας εκλέχτηκαν με σειρά προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή:
     1.   Θεοχαρόπουλος  Νικόλαος
     2.    Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
       3.  Χαντζιάρας Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Μήντσιος Στέργιος
2.  Μασλαρλής Παρασκευάς
       3.  Καραγιάννης Βενέτιος

                       Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                Δημήτριος Χασεκίδης                                          Τσομπάνης Αναστάσιος