Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Επποσκέψεις της Ένωσης μας στα Τ.Δ.Μ.Μυγδονίας και Τ.Δ.Μ.Θέρμης.

    Στα πλαίσια της επικαιροποίησης των κατά τόπους υπηρεσιακών θεμάτων που πραγματοποιεί   η Ένωση μας τέτοια περίοδο, κλιμάκιό της συναντήθηκε με τους διοικητές του Τ.Δ.Μ.Θέρμης Α/Α Δαμιανίδη Απόστολο και Τ.Δ.Μ.Μυγδονίας Υ/Α Ναλπάντη Δημήτριο καθώς και με αρκετούς συναδέλφους των συγκεκριμένων τμημάτων.     Ενημερωθήκαμε λεπτομερώς από τις διοικήσεις των τμημάτων για τα τρέχοντα προβλήματά και τον υπηρεσιακό φόρτο τους.

     Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα.

     Από την μεριά μας θα γίνουν οι απαραίτητες δρασεις και ενέργειες για την επίλυση των ανωτέρων θεμάτων που απασχολούν τις υπηρεσίες. 

     Οι συναντήσεις της Ένωσης μας θα συνεχίσουν σε αμείωτο ρυθμό .