Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Συνάντηση της Ένωσής μας με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσ/νίκης ,ταξίαρχο κ.Χαβδούλα Απόστολο.

         


       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 


                              Θεσ/νίκη 24/03/23


      Το βράδι της Δευτέρας 20/03/23 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ένωσής μας με τον Διευιυντή της Δ.ΑΛ.Θ  ταξίαρχο κ.Χαβδούλα Απόστολο στο γραφείο του σε εξαιρετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

      Συζητήθηκαν αναλυτικά:

    1) Η λειτουργία όλων των τμημάτων της Δ.ΑΛ.Θ και ιδιαίτερα του Τ.Δ.Μ Αγίου Αθανασίου και η επίλυση κάποιων θεμάτων που παρουσιάστηκαν.

    2) Η ενίσχυση της Δ.ΑΛ.Θ με υλικοτεχνικό εξοπλισμό όπου παρατηρούνται ελλείψεις και κυρίως ενίσχυση με οχήματα που να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας μεταφοράς κρατουμένων.

    3) Η ενίσχυση με προσωπικό στην Δ.ΑΛ.Θ .

    4) Η απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου 8 - 24 στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και σε ετήσια βάση.

      Διαπιστώθηκε σύμπλευση απόψεων και συμφωνήθηκε οι από κοινού προσπάθειες να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση!