Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017


 Ειδικότερα όσον αφορά τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, όπου θα φιλοξενηθούν οικογένειες του προσωπικού του Σώματος εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθορίζονται, ως κατωτέρω αναφέρονται, σύμφωνα με απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ. ΑΣ. , οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση  του συγκεκριμένου σκοπού:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ.
 1.Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου θεσμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ», (όπου οι γονείς-κηδεμόνες αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των συνοδευόμενων τέκνων τους),  θα φιλοξενηθούν οικογένειες προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, σε έξι (6) κατασκηνωτικές περιόδους, διάρκειας δέκα (10) ημερών εκάστη, κατά τα χρονικά διαστήματα 01-06-2017 έως 21-06-2017 και 21-08-2017 έως 5-10-2017, ως ακολούθως:
Α΄ Δεκαήμερο: Από 01-06-2017 έως 10-06-2017.
Β΄ Δεκαήμερο: Από 12-06-2017 έως 21-06-2017.
Γ΄ Δεκαήμερο: Από 21-08-2017 έως 30-08-2017.
Δ΄ Δεκαήμερο: Από 02-09-2017 έως 11-09-2017.
Ε΄ Δεκαήμερο: Από 14-09-2017 έως 23-09-2017.
ΣΤ΄ Δεκαήμερο: Από 26-09-2017 έως 05-10-2017.
   2.Δυνατότητα φιλοξενίας θα δοθεί, κατά σειρά προτεραιότητας, στις παρακάτω κατηγορίες:
·Οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ (σύζυγος ή τέκνο).
·Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες των οποίων τα τέκνα είναι άγαμα, ή μη εργαζόμενα, μέχρι 25 ετών και μόνο εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη της.
· Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κ.λπ.
Αν ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων δεν καλυφθεί, από τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού, κατά την επιλογή των λοιπών επιθυμούντων οικογενειών θα λαμβάνεται υπόψη:
-  Η φιλοξενία τους στην κατασκήνωση την προηγούμενη θερινή περίοδο.
- Η οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Προς τούτο, σε συντρέχουσα περίπτωση, θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο απαραίτητο παραστατικό.
- Η ηλικία των παιδιών, καθώς το Γ΄ και το Δ΄ δεκαήμερο θα προτιμηθούν οικογένειες του εν ενεργεία προσωπικού, με παιδιά σχολικής ηλικίας, προς εξυπηρέτησή τους.
Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλλει αίτηση φιλοξενίας της οικογένειάς του, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, από 3μελή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό και δύο (2) βαθμοφόρους του Ιδρύματος.
  3.Θα διατεθούν συνολικά έως εβδομήντα (70) δωμάτια ανά δεκαήμερο, για τη φιλοξενία ισάριθμων οικογενειών. Για την παροχή του δωματίου με τον εξοπλισμό του και τη χρήση της εγκατάστασης, κάθε οικογένεια που θα επιλεγεί για φιλοξενία, θα καταβάλλει στο Ίδρυμα συμβολικό ποσό, το οποίο ανέρχεται στα πενήντα (50€) ευρώ, το δεκαήμερο (εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα).
Το ανωτέρω ποσό θα κατατίθεται στον υπ΄ αριθ. GR 6301100400000004054094620 IBAN λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, που τηρεί το Ίδρυμα. Ο αιτών θα πρέπει να αποστείλει στο Ίδρυμα την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας, το αργότερο έως την ημέρα προσέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείεται από το πρόγραμμα φιλοξενίας.
  4.Στους φιλοξενούμενους θα παρασχεθεί ο εξοπλισμός του δωματίου, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε οικογένεια. Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για τη διαμονή τους είδη (κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες και λοιπά είδη ατομικής καθαριότητας).Επίσης, σε κάθε οικογένεια θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα για τον καθαρισμό των δωματίων, τα οποία θα πρέπει να επιστρέφονται μετά το πέρας της φιλοξενίας.Τα δωμάτια θα παραδίδονται στους φιλοξενούμενους καθαρά και απολυμασμένα, η δε καθαριότητα αυτών θα γίνεται με μέριμνα των οικογενειών. Κατά την αποχώρησή τους τα δωμάτια και ο εξοπλισμός τους θα παραδίδονται στην κατάσταση που τα παρέλαβαν. Τυχόν ζημιές που θα παρατηρηθούν μετά τη λήξη της φιλοξενίας θα καταλογίζονται στους υπόχρεους.
  5.Στους φιλοξενούμενους θα δίνεται η δυνατότητα σίτισης στο εστιατόριο της εγκατάστασης, με την προσφορά τριών (3) γευμάτων (πρωινού-μεσημεριανού γεύματος - δείπνου). Για το σκοπό αυτό θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα μαγειρεία για την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και το εστιατόριο, όπου θα προσφέρονται τα παρασκευαζόμενα είδη.Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρασκευασμένων γευμάτων, το εστιατόριο και τα μαγειρεία θα στελεχωθούν με το κατάλληλο πιστοποιημένο προσωπικό (τεχνολόγους τροφίμων, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, τραπεζοκόμους, κ.λπ.).Κατά την ημέρα άφιξης θα επιδίδεται στους φιλοξενούμενους πρόγραμμα διατροφής, για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους (δεκαήμερο). Για την ορθολογική διαχείριση των τροφίμων και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλείψεων, οι επιθυμούντες να σιτίζονται εντός του εστιατορίου της εγκατάστασης, θα δηλώνουν το αργότερο έως την 10:00΄ ώρα της προηγούμενης ημέρας στο Διαχειριστή των Παιδικών Εξοχών, αριθμό μερίδων που επιθυμούν, ανά γεύμα.
Το κόστος για τρία πλήρη γεύματα ημερησίως θα ανέρχεται στα έξι (6) ευρώ, ανά άτομο. Το ποσό αυτό δεν θα διαφοροποιείται, σε περίπτωση παράλειψης κάποιου γεύματος.
 6.Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους:
· θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία όλες οι λοιπές υφιστάμενες υποδομές της εγκατάστασης, όπως το κυλικείο για την προσφορά ανάλογων ειδών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλεϊ, beach volley), η παιδική χαρά, ο θερινός κινηματογράφος, το πολιτιστικό κέντρο κ.λπ.
·θα παρέχονται σε 24η βάση υπηρεσίες φρούρησης, καθαριότητας κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης εγκαταστάσεων κ.λπ.
Επιπροσθέτως επισημαίνεται:
· Η ευθύνη για την επιτήρηση των παιδιών των φιλοξενούμενων οικογενειών, εντός του χώρου της  Κατασκήνωσης και στη θάλασσα, κατά τη λήψη θαλάσσιου μπάνιου, θα είναι αποκλειστικά των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
· Η ιατρική κάλυψη των φιλοξενουμένων θα παρέχεται από τα παρακείμενα Κέντρα Υγείας, με μέριμνα των ιδίων.
 7.Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, οι μεν εν ενεργεία στις Υπηρεσίες τους, οι δε εν αποστρατεία μέσω του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι 24/04/2017:
α) Αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-1).
β) Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
γ) Αντίγραφο του Ε1(εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία μας).
8.Οι Υπηρεσίες να διαβιβάσουν, με ευθύνη των διοικούντων Αξιωματικών, τις σχετικές αιτήσεις, μετά των προβλεπομένων δικαιολογητικών, απευθείας στο Ίδρυμα “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’, μέσω POL, το αργότερο έως 28/04/2017.Δείτε την διαταγή του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)