Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

Θέμα:"Συγκρότηση νέου Δ.Σ. της Ένωσης μας

                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


                    Θεσσαλονίκη 05/07/2023                                        


 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Ιουλίου  2023 και ώρα 12.00 συνήλθε το νέο Δ.Σ.  όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης μας που έγιναν στις 04 Ιουλίου  2023, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χασεκίδη  Δημητρίου , σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.
            Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού της Ένωσης  και έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χασεκίδης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄
Τσολακίδης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
Κατσαρού Γεωργία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσομπάνης Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ
Ουζουνίδης Σάββας
ΜΕΛΟΣ
Σακαλής Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ
Δούφλιας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Σιόλας Ιωάννης
      2.   Κιαπίδης Νικόλαος

Επίσης στις εκλογές της Ένωσης μας εκλέχτηκαν με σειρά προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή:
     1.   Θεοχαρόπουλος  Νικόλαος
     2.   Μήντσιος Στέργιος
       3.  Χαντζιάρας Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Καραγιάννης Βενέτιος
2.  Θεοδοσίου Κωνσταντίνος 
      3.  Μασλαρλής Παρασκευάς
      4.  Μουράδακης Μάλαμας 

                       Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     Δημήτριος Χασεκίδης                              Τσομπάνης Αναστάσιος